„Trenažér slouží pro praktický nácvik první pomoci. Pořádáme kurzy, kde se díky němu účastníci naučí defibrilátor používat,“ vysvětlila ředitelka úřadu oblastního spolku Miloslava Burešová. Pracovnice Červeného kříže chtějí vyjít vstříct pořadatelům různých akcí. Jsou ochotné na požádání přijít s defibrilátorem na místa, kde se sejde větší množství lidí. V případě potřeby jsou připravené přístroj použít, a tak třeba zachránit život.