Do národního seznamu 24 chráněných území zařadili odborníci například Kunětickou horu, Boudu u Těchonína, Tichou Orlici nebo Pařížov. Předpokládané náklady na přípravu projektu představují 19 milionů korun.

„Pro vyhlášení území v navržené kategorii zvláště chráněného území musíme shromáždit potřebné podklady, a to geodetické vymezení a vytýčení hranic území, provést botanickou a zoologickou inventarizaci území, vypracovat plán péče,“ stručně popsal projekt radní zodpovědný za životní prostřední, venkov a zemědělství Václav Kroutil.

Předpokládané celkové náklady ve výši 19 milionů korun budou kryty z finančních zdrojů Evropské unie (85 %, tj. 16 mil. Kč) a ze státního rozpočtu (15 %, 3 mil. Kč). Projekt je připravován v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000. Výzva bude dle harmonogramu Státního fondu životního prostředí ČR vyhlášena v říjnu 2009. Projekty se budou předkládat do konce listopadu 2009.

Seznam vytipovaných lokalit NATURA 2000 v Pardubickém kraji:

Anenské údolí, Běstvina, Bouda u Těchonína, Buky u Vysokého Chvojna, Černý Nadýmač,
Heřmanův Městec, Hluboký rybník, Choltická obora, Chrudimka v Pardubicích, Jeskyně Bětník, Jeskyně u Horního Újezda, Kunětická hora, Lanškrounské rybníky, Orlice a Labe, Pardubice, přehrada Pařížov, Podolská a Páterova jeskyně, Rybník Moře, Rychnovský vrch, Střemošická stráň, Tichá Orlice, U Banínského viaduktu, Uhersko, Vranová Lhota.