Louku u Vysoké u Jevíčka v létě roku 2020 rozryla zvířata a mince tak šlo sbírat jak houby. Na místě se okamžitě tehdy rozjel velký archeologický průzkum. Archeologové z litomyšlského muzea objevili na pastvině dukáty, tolary, půltolary i peníze Albrechta z Valdštejna nebo rodu Šliků.

Archeologové a numismatici se nestačili divit, když se jim poklad z Vysoké dostal do rukou. V zemi ležely zlaté a stříbrné mince několik století, archeologové napočítali 7099 mincí. Nejstarší je polský půlgroš Vladislava II. Jagella z let 1431–1434. Drtivá většina mincí pochází z konce 16. století až z 60. let 17. století.

„Jedná se o mincovní poklad, soubor mincí, který si někdo na to místo uložil. Jde o osobní pokladnu, banku, střádaný majetek možná několika generací. Není to nahodilá hotovost, kterou by si tam majitel v rychlosti ukryl,“ uvedla Dagmar Grossmannová, numizmatička z Moravského zemského muzea v Brně.

Psali jsme již:

Součástí nálezu z Vysoké u Jevíčka byl i takzvaný prsten lásky.

Nejstarší mincí byl polský půlgroš Vladislava II. Jagella z let 1431–1434. Drtivá většina mincí pochází z konce 16. století až z 60. let 17. století. Nejmladší mince jsou z roku 1671. Nález obsahoval obchodní i běžné oběhové mince. Obchodní mince (dukáty a tolary) měly velkou kupní sílu, obyčejný člověk s nimi přišel do styku málokdy. Pocházejí většinou z ciziny – severní Itálie, Nizozemí, Německa aj. Zlatých dukátů bylo 12, stříbrných tolarových mincí 36, půltolarových 12. Většinu pokladu tvoří drobné mince používané k běžnému platebnímu styku. Pocházejí především z českých a rakouských zemí. Nejčastějším nominálem je tříkrejcar (groš) dochovaný v počtu 4474 kusů. Následují krejcary a jejich násobky. Celkově by se v 17. století dalo za tento poklad koupit buď přibližně 25 tažných koní, nebo 70 krav, 280 ovcí, či 1500 hus.

Nálezci pokladu patří ze zákona odměna. Radní Pardubického kraje tento týden schválili dár pro nálezce ve výši 560 tisíc korun.

close Nálezce pokladu u Vysoké u Jevíčka dostane od kraje odměnu. info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in Nálezce pokladu u Vysoké u Jevíčka dostane od kraje odměnu.

„Vzhledem k tomu, že zákonné nálezné se vypočítává maximálně jako hodnota drahých kovů, což může být pro nálezce demotivační, rozhodli jsme se v tomto mimořádném případu nálezce ocenit darem Pardubického kraje. Ten zohlední kulturně historickou hodnotu nálezu. Na Pardubickém kraji počítáme s tím, že takto vzácné nálezy, pokud se vyskytnou i v dalších letech, odměníme podobným způsobem,“ sdělil náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. Návrh odměny budou 20. června schvalovat krajští zastupitelé.

Poklad se stal součástí sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. V současné době ho ještě zpracovávají odborníci v Moravském zemském muzeu v Brně a brzy o něm také vyjde kniha. V dalších letech se s ojedinělým nálezem seznámí i návštěvníci v kraji.