„Nevzhledný kout obce cerekvickým občanům vadí a chtějí také něco udělat. V obci proto probíhá petiční akce, která formou ankety mezi občany dává každému možnost k vyjádření a uplatnění názoru,“ říká za organizátory Ladislav Kusý. Doufají, že podpisové archy poskytnou obecnímu zastupitelstvu silnější mandát pro vyjednávání s úřady i vlastníkem pozemku. „Věříme, že se dá vše vyřešit ke vzájemné shodě se zájmy ochrany krajiny, přírody a také člověka,“ pokračuje Ladislav Kusý.

Problémem je, že pozemek o rozloze 28 tisíc čtverečních metrů nepatří obci, ale soukromému vlastníkovi. Tím je litomyšlská stavební firma Profistav. Podle územního plánu obce je někdejší skládka komunálního odpadu na ploše bývalé cihelny evidovaná jako stará ekologická zátěž. „Pozůstatky skládky a neupravený stav plochy je však patrný dosud, aktuálním záměrem vlastníka pozemků je realizace fotovoltaické elektrárny,“ uvádí se v územním plánu.

CO DÁL S POZEMKEM?
„V územní studii z roku 2015 jsou navrženy dvě lokality budoucího jedině možného osídlení obce a uprostřed mezi těmito lokalitami se nachází pozemek po bývalé skládce,“ popisuje dále Ladislav Kusý. Studie je dlouhodobým projektem pro rozvoj osídlení o zhruba 40 stavebních parcel pro 200 lidí.

Podle Ladislava Kusého však územní studie zcela pominula hlediska životního prostředí, jak ukládá zákon o ochraně krajiny a přírody. „Při veřejném projednání jsem se k tomu, že tato studie neřeší budoucí lokality rozvoje obce z hlediska životního prostředí, tak jak to ukládá zákon o ochraně krajiny a přírody, v zákonné lhůtě vyjádřil dopisem, na který mi nebylo odpovězeno, ačkoliv jsem byl účastníkem řízení,“ upozorňuje Ladislav Kusý.

OBEC MÁ SVÁZANÉ RUCE
Cerekvický starosta Josef Abraham vysvětluje, že nejde o obecní pozemek ani o obecní skládku, ale o činnost podnikatelského subjektu, ve kterém obec nijak nefiguruje. „O petici vím pouze z doslechu a neznám, jak je koncipována uvedená žádost. Pokud si občané v petici přejí rekultivaci uvedeného území, musí se obrátit na provozovatele skládky. Pokud budou požadavky smysluplné a nebudou v rozporu s patřičným povolením na provozování skládky, nevidím důvod tuto snahu ze strany obce nepodpořit,“ ujišťuje Josef Abraham.

BÝVALÁ SKLÁDKA. Podle územního plánu zde měl rekultivací vzniknout lesopark. Vlastník, kterým je litomyšlská firma Profistav, má s pozemkem údajně jiné záměry.Podle cerekvického starosty jsou skutečně pozemky po obou stranách skládky určeny pro bytovou výstavbu. Od bývalé skládky by v takovém případě měly být odděleny vegetační bariérou.

„Bohužel výstavba v této oblasti se v současnosti ani dohledné době nezdá jako reálná, protože pozemky jsou v majetku soukromých osob, které se nehodlají zbavit těchto pozemků pro výstavbu rodinných domů. Proto řešíme zainvestování v lokalitách nesouvisejících se skládkou a pouze na pozemcích, které jsou v našem vlastnictví,“ uzavírá starosta.

PODEPISUJÍ PETICI
Petici dosud podepsala necelá stovka cerekvických občanů. Organizátoři podle Ladislava Kusého chtějí do aktivit zapojit i mladší generaci. „Jelikož je to hlavně záležitost generací budoucích, uvažujeme o pomoci mladých ochránců přírody při základní škole,“ naznačuje Ladislav Kusý, ale jedním dechem dodává, že je to o osobní návštěvě každého občana, takže jde o časově náročný úkol.

„Já i drtivá většina cerekvických občanů si myslíme, že je vhodné územní studii, která je součástí územního plánu rozvoje obce, dopracovat i o posudek z hlediska životního prostředí,“ domnívá se Ladislav Kusý. Jaké bude využití lokality po bývalé skládce, není v tuto chvíli zřejmé. Vlastník se k záměrům, jak s pozemkem naloží, nevyjádřil.