Moravská Třebová je členem národní sítě zdravých měst, pod jejíž záštitou je tento projekt organizován od roku 1997. Jeho posláním nebylo pouze pobavit zúčastněné, ale především je poučit. Cílem Evropských dnů mobility je změnit chování obyvatel tak, aby ve městech co nejméně používali osobní automobily.

K sobotnímu Dni bez aut uspořádal DDM tzv. „Hedvábnou stezku“. Nejen znalci historie jistě slyšeli o této síti obchodních cest, jež po dva tisíce let spojovala Asii s Evropou a po níž dováželi obchodníci na „Starý kontinent“ nejrůznější zboží.

Hedvábná stezka

Jak uvedla pracovnice DDM: „Všichni řidiči by se měli zamyslet, zda je tím nejlepším a nejrozumnějším řešením využívat k přemisťování pouze automobily. Z tohoto důvodu je dnes pro řidiče automobilů uzavřena část náměstí. Děti jsou “donuceny“ uvědomit si, že existuje možnost jít pěšky nebo použít kolo, zamyslet se nad tím, co je pro jejich zdraví vhodnější.“

Pro všechny příchozí bylo připraveno několik stanovišť vztahujících se tematicky k oné Hedvábné stezce. Na většině z nich děti tříbily své smyslové vnímání, či ověřovaly schopnost reagovat na situace vyžadující okamžitá rozhodnutí. Kromě pracovníků DDM prezentovali na náměstí svá stanoviště i příslušníci Městské policie a Policie ČR.

Ti ukázali zájemcům své vybavení, informovali o předmětu činnosti „ochránců zákona“, o prostředcích, jichž užívají k řešení dopravních problémů. Návštěvníci, kteří splnili zadané úkoly na všech stanovištích, postoupili do slosování o zajímavé ceny, z nichž bylo tou nejlákavější jízdní kolo.

Pestrý program Kromě Hedvábné stezky byly pro Moravskotřebovské připraveny další aktivity zaměřené na cykloturistiku: cesta za pokladem, možnost vyzkoušet si na dopravním hřišti průjezd křižovatkami, nebo cykloturistický výlet organizovaný KČT).

Na organizaci projektu se kromě zaměstnanců DDM podíleli také členové Dobrovolných hasičů, kteří pro návštěvníky uspořádali rozmanité soutěže: jízda zručnosti, dopravní testy, informace o činnosti hasičů. Dospělí si mohli vyzkoušet simulátor nárazu, díky němuž pocítili na vlastní kůži, jak silný je náraz třicetikilometrovou rychlostí do zdi.

Hlavním tématem letošních Dnů mobility byla udržitelná a bezpečná doprava, pro niž je jedním z nejdůležitějších faktorů používání jízdních pásů.