Radní schválili prodloužení splatnosti nájemného za březen a duben o tři měsíce nájemcům nebytových prostor, jejichž podnikatelská činnost byla dotčena epidemiologickou situací související s nemocí covid-19.

Po ukončení vládních opatření bude o snížení nebo prominutí nájemného jednáno individuálně na základě žádosti.