Ve Svitavách chybí klub pro mladé lidi. Okolní města, ať už Polička nebo Litomyšl, takovým zařízením disponují. Středisko kulturních služeb nabízí k pronájmu Kinokavárnu Galaxie. Nový nájemce by měl pokračovat v zaběhlé činnosti kinokavárny.

Chybí klub pro mladé

Především absence klubu pro studenty a mladé přivedla ředitele svitavských kulturních služeb Petra Mohra na myšlenku pronajmout Kinokavárnu Galaxie. Záležitost projednával i s vedením města. „Probírali jsme to s novým starostou Davidem Šimkem a s oběma místostarosty. Chceme, aby prostor byl zachovaný a hlavně, aby tam byla kultura,“ řekl Petr Mohr.

Alternativní kultura

Podle něho je kinokavárna vhodným prostorem pro alternativní kulturu. „Mělo by se vyjít z toho, co zařízení nabízí. Je to registrované kino s funkční promítačkou, není tedy nutné, aby se rušilo. Dokážu si představit, že by tam probíhala představení filmového klubu, která neutáhnou velký sál. Hodí se také pro amatérské kapely, pro aktivity studentů,“ líčil ředitel kulturních služeb. V žádném případě nechce dramatické změny. „Mohli by se zde scházet studenti, mladí lidé, a to nejen ve chvíli, kdy bude program,“ ukazoval na možnosti Petr Mohr. Nad kinokavárnou je divadlo Trám a je tedy možné i toto propojení.

Mladým lidem se myšlenka na vlastní klub líbí. „Bylo by dobré, kdybychom měli kam zajít,“ potvrdil Jiří Moudrý ze Svitav. Někteří lidé však mají obavy. „Alternativní kultura je obecný název. Co se pod pojmem skrývá, je jiná věc. Kinokavárna slouží už dlouhá léta a je zažitá. Myslím si, že by ji Svitavy rozhodně neměly ztratit,“ poznamenala Libuše Vévodová, učitelka gymnázia a také nová zastupitelka města.

Program i kavárna

Petr Mohr je toho názoru, že by takové zařízení měl provozovat někdo jiný než instituce. „Měl by to dělat někdo, kdo by kultuře rozuměl a plně se tomu věnoval. Aby se ten prostor uživil,“ uvedl Petr Mohr. Současný nájemce má pronajatou pouze kavárnu. Veškerý program zajišťovali pracovníci kulturních služeb. „Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo by prostor pojal komplexně. Vedl by nejen kavárnu, ale aby plánoval a organizoval akce,“ vysvětlil Petr Mohr.

Provozovatelka kavárny Ladislava Kopecká pamatuje i její začátky. „Kinokavárna funguje jednadvacet let a je to jedinečné zařízení. Chodí si sem posedět i starší lidé. Tento podnik by měl zůstat pro všechny, nejen pro mladé. Jezdí sem lidé z okolí, ale i z Poličky, z Lanškrouna,“ podotkla Ladislava Kopecká. Zda se zapojí do výběrového řízení, ještě sama neví. „Prozatím jsem se ještě nerozhodla,“ dodala současná provozovatelka Ladislava Kopecká.

Podaří se sehnat nájemce kinokavárny? To ukáže až výběrové řízení, které proběhne po patnáctém prosinci.