Původně průmyslová železnice pro dopravu uhlí, lupku a šamotu je dnes významnou technickou památkou a turistickým cílem. Každý rok muzeum přiláká asi čtrnáct tisíc návštěvníků na výlet parním vlakem.

Ještě kilometr…

Ke zprovoznění trati v celé délce jedenácti kilometrů až na Hřebeč zbývá opravit už jen necelou desetinu. „Nejhorší úsek, který nás ještě čeká, je zhruba kilometrový. Ještě chybí tak osm set metrů až kilometr metrů, aby byla dráha sjízdná," sdělil Miloš Kopřiva, předseda společnosti Průmyslové muzeum Mladějov. Odhaduje, že by parní vlak mohl celou trasu projet s turisty poprvé příští rok.

Již vloni dokončili dobrovolníci, tedy příznivci železniční a industriální historie, generální opravu první dopravní koleje ve stanici Nová Ves u Kunčiny. „Ta se nachází asi v polovině délky trati, která se vine úbočím Hřebečského hřbetu z bývalé šamotky v Mladějově až do jedenáct kilometrů vzdáleného důlního závodu na Hřebči nad Moravskou Třebovou," přiblížil předseda Miloš Kopřiva.

Kvůli špatnému technickému stavu navazujícího úseku výletní vlaky pro veřejnost prozatím svou jízdu končí ve stanici Nová Ves. Aby bylo možné obnovit provoz na trati v celé její délce, pustili se vloni v létě dobrovolníci do náročné renovace třistametrového úseku u budoucí zastávky Josefka. Tu se jim podařilo dokončit těsně před příchodem zimy. „Plánované prodloužení trasy výletních vlaků až na Hřebeč, kterému jsme se touto rekonstrukcí přiblížili, je důležitým předpokladem pro oživení bývalého důlního areálu na Hřebči, vybudování plánovaného hornického muzea a také pro lepší propojení úzkokolejky s místní sítí naučných turistických stezek," vysvětlil význam renovace Miloš Kopřiva.

DOBROVOLNÍCI pomáhají v Mladějově s renovací historické úzkorozchodné železnice.

Práce zdarma

Dobrovolníci z průmyslového muzea Mladějov se kromě velkých rekonstrukcí věnují celoročně i běžné údržbě trati a vozidel. Zajišťují rovněž vlastní provoz úzkokolejky. Všichni pracují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Příjmy z jízdného k pokrytí všech nákladů na investice do technické památky nestačí. „Bez grantu od Nadace OKD, který jsme v minulém roce získali, bychom si nemohli opravy v takovém rozsahu dovolit," dodal Miloš Kopřiva.

(jik)

Průmyslové muzeum Mladějov

Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská průmyslová drážka o rozchodu pouhých 600 milimetrů byla vybudována na sklonku první světové války. V téměř původní podobě přečkala všechny dějinné zvraty, které Moravskotřebovsko postihly. A až do uzavření dolů a šamotového závodu v roce 1991 zajišťovala s původními parními lokomotivami pravidelnou dopravu vytěžených surovin z dolu na Hřebči do šamotové továrny v Mladějově. Právě díky každodennímu nasazení parních lokomotiv, které se nikdy nepodařilo nahradit lokomotivami motorovými, se tato dráha stala evropsky významnou technickou památkou. To, spolu s faktem, že dráha vede nádhernou pro průmyslové dráhy naprosto netypickou přírodou po úbočí Hřebečského hřbetu, vedlo v roce 1998 k zahájení turistického provozu, který trvá dodnes. I v roce 2013 vyjedou ve vyhlášených termínech pro potěchu malých i velkých vlaky tažené parní lokomotivou. Vice informací o minulosti, současnosti a budoucnosti mladějovské dráhy je k dispozici na webových stránkách www.mladejov.cz.

Historická úzkorozchodná železnice v Mladějově

Historická úzkorozchodná železnice v Mladějově