„Některé základní školy hledají možnosti vzdělávání nadaných žáků nad rámec běžného vyučování. Hledáme cesty k financování v rámci současných legislativních předpisů,“ sdělil Martin Kiss, vedoucí krajského odboru školství.

Základní školu v Březové nad Svitavou navštěvuje přes 200 žáků. „Do skupiny s rozšířenou výukou vybíráme žáky na základě splnění IQ testů. Ve skupině pracuje 12 nadaných žáků z druhé a třetí třídy. Ve svých kmenových třídách absolvují pouze výtvarnou, tělesnou, pracovní a hudební výchovu a žáci 3. třídy tři hodiny povinného anglického jazyka. Výuka je týdně rozšířena o pět hodin – hodinu logiky, osobnostního rozvoje a tři hodiny anglického jazyka s externím lektorem,“ přiblížila výuku ředitelka školy Bohuslava Zelená. Například matematiku tu vyučují Hejného metodou. V současné době pod vedením organizace Světa vzdělání pracuje s nadanými dětmi v České republice deset škol.