„Kniha je prvním dílem, které v širokém pohledu zmapuje život v našem městě od 20. století po současnost, což je pro nás velkým přínosem,“ říká jevíčský starosta Dušan Pávek.

„Zhotovena bude v červenci letošního roku a slavnostně pokřtěna v rámci oslav města na Jevíčské pouti,“ dodává Dušan Pávek.

Nad netrpělivě očekávanou knihou se však vznášejí otazníky. Pochybnosti vzbuzuje jméno autora, kterého město oslovilo. Volba radních padla na publicistu Oldřicha Koudelku.

Na kontě má už tři podobné publikace o regionální historii. A pokaždé to dopadlo neslavně. Několikastránkové pasáže doslovně opsané z prací jiných autorů, dokola omílané chyby a omyly nekriticky přebírané ze starší literatury, neobeznámenost s prameny. Dvě z nich, Vranová Lhota a Chornice, vyšly při příležitosti výročí prvních písemných zmínek. Ukázalo se však, že v obou případech šlo o nepodložená jubilea, která nemají oporu v historických pramenech.

Podle jevíčského starosty však není k obavám důvod. „S panem Koudelkou jsme v loňském roce v naprosté spokojenosti realizovali vydání knihy Malohanácké halali,“ připomíná Dušan Pávek. „Nová kniha je zaměřena také na život a činnost spolků zejména ve 20. století a většina informací byla čerpána přímo od zástupců místních spolků a organizací,“ vysvětluje starosta. „Další fakta jsou zcela veřejnými místopisnými a historickými údaji, které se objevují v celé řadě jiných tiskovin a publikací,“ uzavírá Dušan Pávek.

Opačnou zkušenost s „tvůrčím“ přístupem Oldřicha Koudelky má někdejší starosta Jevíčka Roman Müller. Přátelství, které oba spojuje, stálo na počátku dohody na vydání publikace o šedesátileté historii letních táborů jevíčských pionýrů v Bobrovecké dolině na Slovensku. „Když jsem si přečetl, co Oldřich Koudelka napsal, a přečetli si to ještě další dva lidé, kteří tábory prožili, tak mi potvrdili, že jsou tam faktografické chyby. Některé pasáže byly překopírovány z poskytnutých souborů,“ přibližuje Roman Müller. „Knihu jsme proto nevydali, i když byla zaplacena záloha na honorář,“ dodává Roman Müller.

Nová publikace o Jevíčku v rozsahu dvou set stran vyjde v tisícovém nákladu. Radnice za zpracování a vydání publikace zaplatí 350 tisíc, náklady na tisk představují na 280 tisíc korun.

Prozatím poslední knižní zpracování jevíčské historie vyšlo před šedesáti lety. Sepsal je jevíčský rodák, mimořádný znalec dějin města, archeolog a etnograf, původní profesí architekt Jaroslav Mackerle. Jako reprint vyšel Letopis města Jevíčka znovu při příležitosti jubilejních oslav 750. výročí před deseti lety.

Vloni nechali radní část nákladu Mackerleho knih, které se měly poškodit při havárii vody v budově městského úřadu, vyvézt do sběrného dvora. Radnice se hájila tím, že knihy byly plesnivé a bylo nutné je ekologicky zlikvidovat.