Rozsáhlý projekt, jehož součástí je i organizace této architektonické soutěže, podporuje nadace grantem ve výši až dvaceti pěti milionů.

Projekt na obnovu nábřeží řeky Loučné se s podporou nadace Proměny připravoval celý loňský rok. Díky podrobnému sociologickému průzkumu, který zahrnoval několik workshopů, dotazníkové šetření a veřejné projednání, se podařilo shromáždit názory a přání širokého spektra obyvatel Litomyšle.

Návrhy lidí

Zpracované výstupy od veřejnosti jsou součástí soutěžních podkladů, s nimiž budou pracovat architekti. „Může díky tomu vzniknout nejen architektonicky zajímavý projekt, ale také místo, které obyvatelé města spoluvytvářeli," řekla ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská. Podle ní budou mít lidé k němu vztah a prostor bude splňovat jejich potřeby.

Hlavní myšlenkou soutěžního zadání je „dialog mezi řekou a městem". Záměrem Litomyšle je totiž co největší zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného městského prostoru pro trávení volného času v navazujícím okolí.

Přírodní valy

Z šetření vyplynulo, že si místní přejí co nejvíce zachovat přírodní charakter místa. Území na Vodních valech se nachází v blízkosti historického centra Litomyšle, městského kulturního domu, středních škol a sídliště a je rovněž důležitým tranzitním místem. Plánovaná proměna by měla navázat na část nábřeží řešenou v předchozích letech architektem Josefem Pleskotem.

Projekt Města Litomyšl zvítězil v poslední grantové výzvě programu Parky. Nadace Proměny jeho prostřednictvím pomáhá s rozvojem městské zeleně už od roku 2006.