Nejvíce aktivit tradičně nabízejí domy dětí a mládeže (DDM) a střediska volného času. Děti mají možnost výběru od pohybových aktivit až po umělecké.

Gymnastika na koni

Dům dětí a mládeže Maják v Moravské Třebové nabízí stejně jako každý rok řadu zajímavých zájmových kroužků, které jsou rozděleny podle zaměření na taneční, sportovní, výtvarné, rukodělné, keramické, hudební, jazykové a ostatní. Kroužky začínají až od prvního října, ale první informační schůzky jsou již v plném proudu. „Roznášeli jsme brožurku s nabídkou do škol hned druhého září. Zaměřili jsme se hlavně na prvňáčky, kterých je letos ve Třebové hodně a nabídli jim pestrou řadu kroužků, do kterých mohou chodit," prozradila pracovnice DDM v Moravské Třebové Jana Chadimová.
Brožurka obsahuje celkem šestaosmdesát nabídek. Letos přibyla na seznam řada nových zájmových kroužků jako například Voltižní ježdění. Voltiž je popisována jako gymnastika nebo tanec na koni. Je považována spíše za umění než sport, i když patří do sportovních disciplín jezdectví. Dalším zajímavým odvětvím je Enkaustika, neboli malování horkým voskem. K tanečním kroužkům přibyl například Street Dance a v nabídce jsou i Moderátor-komentátor a Zpravodajík. Ten je obdobou Moravskotřebovského zpravodaje, děti budou pro děti psát a kreslit o jejich městě. „Kromě obvyklých aktivit pro děti školou povinné jsme letos připravili zájmové kroužky i pro předškolní děti a také pro dospělé," sdělila Jana Chadimová. Pro děti ze školek jsou to především pohybovky jako Tancáček a Hejbánky. Dospělí mají v nabídce Aikido, Keramiku, Lezení na umělé stěně a Chvilku pro tebe, která je zaměřena především na ženy.

Přípravu a organizaci kroužků ztěžují pracovníkům DDM opravy, které se uskutečňují v budově na Jevíčské ulici, kde sídlí. „V celém dolním patře se dělá nová elektřina. Ale do konce září by mělo být všechno spraveno a vymalováno," řekla Jana Chadimová.

Karate i žonglování

Stavební úpravy se dotkly i Střediska volného času ve Svitavách. Na kroužky to však nemá vliv a děti se tak mohou těšit na bohatý program. „Zájmových aktivit máme zhruba stejně jako v loňském roce. Vyřazujeme ty, o které nebyl zájem a nahrazujeme je novými," vyjádřil se ke stavbě programu ředitel zařízení Robert Snášil. Do budoucna by uvítal větší zpětnou vazbu od návštěvníků zájmových aktivit. Pomohlo by to při hledání nových programů, do kterých by se mohli zapojit.

Mezi novinky pro letošní zařadili například šperkařství, stínové divadlo, žonglování a umělecké řemeslo. Mezi méně obvyklé aktivity patří například capoeira, což je brazilské bojové umění s prvky tance.

Volná místa na kroužcích ještě jsou. Je však dobré, když si zájemci pospíší. „Byli bychom rádi, kdyby byly přihlášky podány a zaplaceny do konce září, ale i pak je možnost se přihlásit. Čím dříve je aktivita naplněná, tím dříve se může otevřít a zájemci také dříve zjistí, zda se našel dostatečný počet zájemců," upřesnil Robert Snášil.

Znakový jazyk

Děti a dospělí navštěvují zájmové aktivity i v Litomyšli. O tom svědčí nabídka z loňského roku, která čítala čtyřicet kurzů a přes dvě stě dalších aktivit. Navštívilo je přes šestnáct tisíc lidí, ale i tak se snaží v Domě dětí a mládeže v Litomyšli nabízet stále něco nového.

„Stěžejní náplní jsou pro nás volnočasové zájmové útvary. Osvědčil se například airsoft (moderní druh vojenského sportu), holčičí klub, který je určen pro mladé slečny. Věnují se zde vyšívání, vaření, ale chodí také třeba na návštěvy kadeřnických salonů. Mezi tradiční patří keramika a tvůrčí dílny," vysvětlil ředitel DDM Josef Štefl.

S podněty na nové aktivity přichází návštěvníci sami. V letošním roce se tak otevře devět nových aktivit pro děti a jedna pro dospělé. Mezi nejzajímavější určitě patří kurz znakového jazyka, který se pro veřejnost nikde v Litomyšli nevyučuje. Další jsou například mažoretky, šermířské a turistické kurzy. Kroužek pro mladé elektrotechniky nebo záchranáře.

i stejně jako ve Svitavách uvítají, když se zájemci přihlásí co nejdříve. Usnadňuje to organizování kroužků. Ty jsou, stejně jako jinde, většinou pro minimálně šest dětí. Zajímavostí určitě je, že přivítají rádi i ty, kteří na žádný kroužek nechodí. Jedná se o spontánní činnosti. „Některé děti chodí dříve na kroužky, či čekají po skončení na autobus. Mají možnost si u nás napsat úkoly nebo zahrát hru s kamarádem, kterého přivedou a je u nás poprvé. S organizací nám pomáhají i dobrovolníci z charity," řekl Josef Štefl.

(vh,pš)