„Na soklu nebude sama, připojí se ke svému manželovi Ladislavu Velenovi ze Žerotína, jehož podoba je vetknutá do bronzu už od předloňska. Právě 7. prosince oslavíme 440 let od narození tohoto významného muže a dostane dárek v podobě busty své milované ženy,“ vysvětlil výtvarník František Žáček z Moravské Třebové.

Bohunka z Kunovic a Ladislav Velen ze Žerotína nechali postavit moravskotřebovský zámek. Zřejmě museli sledovat mramorové portrétní medailony svých předků Ladislava Velena z Boskovic a Magdalény z Dubé a Lipé. Medailony byly součástí portálu, který Moravskou Třebovou zapsal do světové historie jako nejstarší renesanční památku na sever od Alp.