Celkové náklady dosahují téměř devatenácti milionů korun. Jedenáct milionů získala obec ze Státního fondu rozvoje bydlení. V současné době dokončují ještě druhý objekt. Do něho se lidé nastěhují letos v létě. Zde zastupitelé počítají také s osmi byty pro občany s nízkými příjmy.

(ik, zr)