Mnozí z nich se z budovy školy, která stávala v místech parkoviště před Fabrikou, dál nedostali. Skolila je cholera. „V rámci pietních aktů, které se odehrávají v týdnu, kdy se připravovala bitva u Hradce Králové, pravidelně chodíme rozsvěcovat světla a položit květiny ke znovuobnovenému hrobu pruských vojáků,“ sdělil Miloslav Štrych z historického klubu Záviš. U šachetního kříže hromadného hrobu na svitavském hřbitově zazněla i píseň, jejíž slova napsal v 19. století jeden z vojáků. Miloslav Štrych vzpomněl na malé záhady, které se k této době a Svitavám váží. „Způsobili jsme i mezi pány vzdělanými trochu zmatek, když jsme jméno rakouského podporučíka Wilhelma Albrechta objevili v matrice, protože ve Svitavách zemřel. Víme, že mu pruští vojáci stříleli salvu, ale nevíme, ke kterému pluku patřil, ani kde je pochován. Nejpravděpodobněji v tomto hrobě,“ vysvětlil Miloslav Štrych. Členové klubu objevili také, že zde zemřel jeden rakouský myslivec a jeden hulán. Rakouská a pruská vojska se v rozhodující bitvě války o vedoucí postavení v německých zemích střetla třetího července 1866 u Hradce Králové.