„V prosinci byl vyhlášený Svatý rok milosrdenství. V chrámech se otevíraly různé Brány milosrdenství, tak mě napadlo, že by kaplička mohla být i tady u nás," říká soukromý zemědělec Jiří Vopařil. V Chotovicích našli pěkné místo na poli za vsí. Ke kapli tady přibudou i lavičky. „Když jsme sem poprvé přišli, bylo to tu celé zarostlé," vzpomíná zemědělec. To je ale minulost, na vrchu se dnes už rýsuje dřevěná konstrukce budoucí kaple. Vzniká pod rukama Jiřího Vopařila, jeho synů a restaurátora Víta Fogla. „Kaplička bude celá dřevěná, průchozí a se šindelovou střechou. Do čela nahoru umístíme namalovaný symbol Svatého roku milosrdenství. Uvnitř budou ještě další obrazy. Vybrali jsme Návrat marnotratného syna. Druhá malba vychází z příběhu Faustiny Kowalské, které se v Polsku zjevil Ježíš a ze srdce mu šly dva proudy, červený a modrý. Na našem obrazu by mělo být jen to srdce s proudy," přibližuje výzdobu unikátní kaple Jiří Vopařil.

Stavbu kapličky musí soukromník skloubit se svým hospodářstvím, což není někdy moc snadné. Doufá ovšem, že farář vysvětí kapli ještě během září.