Teď řeší v souvislosti s nimi další problém, ničí je vandalové. „Rozhodli jsme se proto zřídit funkci správce zámku," vysvětluje místostarosta Václav Mačát. Měl by pohlídat majetek a zabránit ničení mobiliáře i zeleně. Zámecké parkány byly v rámci projektu Cesta od renesance k baroku upraveny na převážně travnaté plochy kombinované s pěšinami a lavičkami, součástí je také dětské hřiště s pískovištěm. „Zahrady a nádvoří vyžadují větší péči než běžné travnaté plochy," zdůraznil místostarosta Mačát. Technické služby města už přijaly pracovníka v režimu veřejně prospěšných prací. „Bude se starat o údržbu jak zeleně, tak ostatních částí zámeckého areálu a dohlížet na dodržování provozního řádu areálu," vysvětlila tisková mluvčí města Dagmar Zouharová.