Pětadvacet učňů prvního ročníku oboru instalatér se dozvědělo o podmínkách trestní odpovědnosti. Všichni dovršili věk patnáct let a jsou příčetní, a proto mohou být potrestáni za přestupek nebo provinění.

U pojmů krajní nouze a nutná obrana se rozpoutala velká diskuze. Mladíci vymýšleli příběhy, které svědčily o jejich bujné fantazii. U potrestání mladistvých jsem se zmínila o všech opatřeních, která jim mohou být za provinění uložena. Zákaz navštěvovat určité akce, nestýkat se s určitými osobami, vykonat obecně prospěšné práce, zvidhl vlnu nesouhlasu. Po přečtení příběhů si dokázali představit, co znamená trestný čin poškození cizí věci, porušení autorských práv, krádež atd.

U přestupků jsem se zaměřila na ty, kterých se mládež často dopouští. Všichni věděli, že noční klid je stanovený od 22 do šesti hodin. Doufejme, že si to mládež uvědomí vždy, když půjde v noci z diskotéky domů.

Hana Kaizarová, PČR Svitavy