Uzavírka je nepřetržitá a úplná. Projet budou moci jen vozidla integrovaného záchranného systému. Důvod uzavírky jsou práce v tunelové troubě (mytí tunelu, čištění kanalizace, kontrola části technologie, výměna poškozených komponentů světel a komplexní zkoušky protipožárních opatření). Zároveň bude uzavírka využita pro čištění mostních odvodňovačů na estakádách za tunelem. Objízdná trasa bude vedena po silnici číslo III/368 26 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu).