V uplynulých dnech se z třítýdenního pobytu v Bobrovecké dolině nedaleko Liptovského Mikuláše vrátila třicítka jevíčských dětí, které zde trávily část letošních prázdnin. Zajímavostí je, že se tábor nepřetržitě koná již od roku 1953. Založil ho jevíčský pedagog, znalec přírody a historie František Továrek. V jeho šlépějích od té doby jdou další propagátoři a organizátoři tábora.

Pomyslnou táborovou štafetu v současnosti nese starosta Jevíčka Roman Müller. Tábor je zaměřený především na poznávání přírody Tatranského národního parku, ale také na získávání tábornických dovedností, utužování samostatnosti, smyslu pro povinnost a práci v kolektivu. Jeho nedílnou součástí je táborová hra. Ta letošní nesla jméno nejbližší dvoutisícovky, kterou je hora Baníkov. Jedna z pěších túr pochopitelně na tento vrchol také vedla. V neposlední řadě je několik desítek let trvající spolupráce s obcí Bobrovec, ale i dalšími organizacemi v Liptovském Mikuláši prvkem upevňování partnerských vztahů obou našich obcí a regionů.

„Organizovat stanový tábor v zahraničí, navíc v chráněném území, znamená udržovat dobré a korektní vztahy s místními orgány státní správy a pochopitelně respektovat některé měnící se legislativní a jiné podmínky. Jsme rádi, že tento přístup přetrvává a v současnosti máme veškerá nutná povolení až do roku 2012,“ uvedl starosta Roman Müller.

Oldřich Koudelka