Stromy by měly být pokáceny nejpozději do konce tohoto týdne. Důvodem kácení je podle Pavla Czehowského z technického úseku Sportesu nevyhovující provozní bezpečnost stromů.

„Dále bude provedeno ošetření vybraných stromů v urnovém háji. Z těchto důvodů bude částečně omezen pohyb návštěvníků hřbitova, které tímto žádáme, aby respektovali pokynů pracovníků provádějících kácení,“ vysvětluje Pavel Czehowský.

Proto pokud se chystáte na hřbitov, buďte obezřetní!