Více jak desetinu z nich přijalo telefonní centrum tísňového volání při Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Přímo území Pardubického kraje se týkalo 9921 nahlášených událostí, 1465 spadalo pod jiné kraje. Na tradiční sto padesátku bylo vloni v kraji uskutečněno 17214 hovorů.

Celkem telefonní centrum hasičů vloni přijalo přes 125 tisíc tísňových hovorů. Nejvíce v lednu, říjnu, květnu a červenci.