Na jeho stavbu se už sešla většina potřebných peněz. Kostel bude kromě bohoslužeb sloužit i dalším účelům. Nově tu počítají s rozlučkovou síní.

Kostel u silnice

Stavba vzniká od konce roku 2008 podle návrhu architekta Zdeňka Fránka v duchu funkcionalismu v sousedství průtahu městem směrem na Svitavy. Projekt počítá se sálem pro zhruba sto padesát lidí, dvěma víceúčelovými klubovnami a společenským vestibulem se zázemím. V druhém nadzemním podlaží se nachází byt kazatele sboru a jeho rodiny. Neobvyklý vzhled kostelu dávají hlavně střídavě skloněné pultové střechy, které působí jako nájezdová rampa. V současné době řemeslníci pracují na interiérech a bytu pro kazatele. „V přízemí plánujeme vzhled interiérů. Také se chystáme na stavbu příjezdové cesty, která bude odbočkou z pětatřicítky. S její realizací by se mělo začít v nejbližší době. Z Evropské unie z programu životního prostředí jsme získali dotaci osm set tisíc korun na terénní úpravy okolo kostela, na zeleň, výsadbu nových stromů a ošetření těch, které u kostela zůstanou,“ sdělila Jana Macková z realizačního týmu stavby kostela.

Peníze a dary

Náklady na stavbu dosáhnou asi dvaceti milionů korun. Dosud chybí zhruba jeden a půl milionu korun. „Lidé posílají finanční dary každý měsíc. Dostali jsme i dar od církve ze švýcarské Basileje,“ dodala Jana Macková. Pozemek poskytla církvi radnice v Litomyšli. Církev na objekt získala kromě darů místních členů, dalších sborů a církevního stavebního fondu také peníze z dotací státu, ze sbírek a benefičních akcí. Peníze přišly také z prodeje staré modlitebny v Litomyšli u vlakového nádraží, od Waderovy nadace z Německa, od sponzorů, z Pardubického kraje a města. Kříž, který bude umístěn na vrcholu střechy, i další umělecká výzdoba bude pocházet od dárců. „Galerie Zdeňka Sklenáře se rozhodla, že nám zasponzoruje výrobu kříže na kostel. Oslovili jednoho z předních českých umělců. Jakmile bude kříž hotový, umístíme ho na střechu kostela,“ řekla Macková.

V kostele se budou konat i smuteční obřady. „Jsem rád, že jsme se s radnicí domluvili, že dvakrát týdně bude prostor sloužit jako rozlučková síň. Ta dosud v Litomyšli schází,“ uvedl kazatel Daniel Smetana. Kostel by měl být také využíván pro přednášky, výstavy, vzdělávací akce nebo divadelní představení.

„Dá-li bůh, koncem listopadu otevřeme slavnostní bohoslužbou,“ uzavřel Daniel Smetana.

(ik, čtk)