Jedná se o úsek od začátku obce Brněnec – Moravská Chrastová až po křižovatku se silnicí II/363, kde zastavěná místní část Moravské Chrastové končí. Šoféry ovšem nečeká žádná další objížďka. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic České republiky bude provoz po staveništi řízen kyvadlově. 

Tereza Ryšanová

Úsekové měření rychlosti přineslo v Litomyšli do městské kasy desítky milionů korun.
Jízda na červenou? Už ne, kamery zabraly