Příchozí společně osázeli několik plovoucích ostrůvků, které byly nakonec instalovány na vodní hladinu. Společně také vyčistili přítok do rybníku a uklidili prostor kolem Rosničky.