Radní Martin Netolický zodpovědný za oblast zdravotnictví cestuje po kraji a navštěvuje nemocnice.

Pardubický kraj bude mít dvě centra pro cévní příhody (iktová centra) druhého stupně. Jedno ze zařízení, kde najdou pacienti postižení cévní mozkovou příhodou kvalitní péči, je v Pardubické krajské nemocnici, druhé vzniká na neurologii v Litomyšli. Pro pacienty zde počítají i s rehabilitační péčí. O úhradách od zdravotních pojišťoven na provoz oddělení, ale také o úhradové vyhlášce a budoucnosti vily Klára diskutoval minulý týden při pracovní návštěvě radní zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický s vedením litomyšlské nemocnice. „Hovořili jsme také o tom, jak v Litomyšli využívají pracoviště dlouhodobé intenzivní péče v Chrudimské nemocnici, které má krajskou působnost,“ uvedl radní Martin Netolický. Zjistil, že pro převoz z litomyšlského oddělení ARO do Chrudimi musí být splněno několik základních podmínek současně, což nastává jen omezeně. „Zhodnocení stavu pacienta musí posoudit příslušný lékař a poté záleží na tom, jak se dohodnou primáři obou oddělení,“ vysvětlil postup Libor Vylíčil, ředitel Litomyšlské nemocnice.

Úzká spolupráce obou pracovišť je nezbytná. „Budu po ředitelích požadovat intenzivnější koordinaci péče,“ dodal radní Netolický.

Dalším bodem jednání byly podle Martina Netolického dopady úhradové vyhlášky na hospodaření nemocnic, které se zatím dají jen obtížně předvídat. „Dohodli jsme se, že vedení nemocnice předloží do konce ledna ekonomický výhled, stejně jako jejich kolegové z ostatních čtyř zařízení,“ sdělil radní.
Zlepšení hospodářského výsledku očekává kraj od centrálních nákupů léčiv a zdravotnického materiálu. Organizace společných nákupů se postupně rozbíhá ve zdravotnických zařízení na východě kraje.

Léčebna dlouhodobě nemocných ve vile Klára byla dalším místem, kam osobně zamířil radní Netolický. Tady město roky čeká na její rekonstrukci, protože vila je ve špatném stavu. Okny táhne dovnitř na pacienty a problémů je ještě více. „Existuje několik variant, kde bychom umístili dlouhodobě nemocné, ale všechny záměry vyžadují vysoké náklady na rekonstrukci, ať už ve vile Klára, na bývalém kožním oddělení nebo přesunem interny do monobloku,“ shrnul radní Martin Netolický možnosti, na jejichž realizace by Pardubický kraj potřeboval stovky milionů korun.
V letošním roce tedy opět na opravu vily Klára nedojde. Kraj peníze nemá a nemocnice také ne.

(ik, mag)