Prvním je provoz klubu Díra, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. To provozuje ve městě už třetím rokem sdružení Bonanza z Vendolí. „Původně mu město vyčlenilo páteční odpoledne v Centru volného času, ale pro velký zájem dětí dostalo nové prostory. Nově působí v objektu města na ulici Komenského, kde mají otevřeno každý den odpoledne. Klub mohou navštěvovat všechny děti, které mají zájem o využití této sociální služby," sdělila tisková mluvčí města Dagmar Zouharová. Do klubu pravidelně dochází na třicet dětí.

Druhým z dotovaných projektů v Moravské Třebové je sociálně aktivizační služba Drž se na uzdě! Původně hradilo výcvik v prostorách sdružení Bonanza ve Vendolí ministerstvo vnitra formou grantu, pak Pardubický kraj. Letos nastaly problémy s financováním. Na město se obrátilo sdružení s žádostí o podporu a zastupitelé ji odsouhlasili.