„Částka bude rozdělena do pěti převážně sochařských akcí,“ přibližuje místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář. „V Třebovské ulici bude dokončena soklová část fasády secesního domu č.p. 71. Na Palackého náměstí proběhne výměna opukové dlažby a horních stupňů kolem sochy sv. Jana Nepomuckého za repliky z pískovce,“ pokračuje místostarosta Šafář.

Další opravy se týkají areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, jedné z nejvýznamnějších památkově chráněných staveb v Jevíčku. „Pozorní kolemjdoucí si jistě všimli lešení u vchodu do kostela, kvůli přístupu k sochařské výzdobě portálu,“ vysvětluje Miroslav Šafář.  Předmětem restaurování bude také nedaleko kostela stojící rokokový kříž. „Ve vnitřních prostorách bude restaurován svatostánek hlavního oltáře kostela,“ dodává místostarosta. „Dotace ministerstva kultury bude spolufinancována prostředky města ve výši 262 tisíc a prostředky římskokatolické farnosti Jevíčko, která přispěje 116 tisíci korun,“ vypočítává Šafář.

Na opravy památek v Jevíčku poskytnou téměř dva miliony korun.Kromě každoroční obnovy památek z ministerské dotace realizuje letos město také opravy spolufinancované Pardubickým krajem. „Bude opravena kaplička před Zadním Arnoštovem a restaurována socha sv. Norberta na křižovatce ulic Okružní I a Třebovská, kterou dal na tomto místě postavit v roce 1752 místní kovář Norbert Kavan,“ popisuje Miroslav Šafář.

Jevíčská římskokatolická farnost byla zase úspěšná s žádostí o dotaci na restaurování nejstarší místní gotické památky. Madona stojící ve výklenku nad vchodem do kaple Bolestné Panny Marie by měla získat zpět svoji barevnost.

„Z programu obnovy venkova bude opraven křížek na ulici Horní a z dotace ministerstva zemědělství spolufinancována stavební obnova zdi u kostelíka sv. Bartoloměje, která již započala,“ pokračuje místostarosta.

Rekonstrukcí projde také barokní „Zezulova morová“ kaplička za hřbitovem. „V souvislosti se stým výročím vzniku Československa bude restaurována socha T. G. Masaryka z roku 1930 na Palackého náměstí,“ uzavírá dlouhý výčet letošních akcí Miroslav Šafář.