„Křížový vrch je dominantou města. Lokalitu postupně upravujeme, aby pro návštěvníky představovala příjemné místo k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Letos se navíc dočkáme obnovené sochy Plačící Anny, na kterou máme v rozpočtu vyhrazenou částku 200 tisíc korun,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop. Město spustilo veřejnou sbírku v listopadu roku 2018 a každý se do ní mohl zapojit převodem na účet nebo hotovostí do zapečetěných kasiček. Kromě občanů a návštěvníků města se do sbírky zapojil i violoncellista a moravskotřebovský rodák Josef Klíč, který ve městě vystoupil na koncertu loni v prosinci.

„Socha Plačící Anny pro mě znamená hodně. Představuje vzpomínky na moje dětství a jinošství. Proto jsem moc rád využil příležitost a přispěl jsem,“ řekl hudebník Josef Klíč. Veřejná sbírka oslovila i další rodáky. Markéta Tomanová městu darovala obraz plačící dívky. Vyhlídka u Plačící Anny byla obnovena technickými službami na jaře roku 2018 během úprav Křížového vrchu u bývalého lomu na úbočí kopce.

Romantické místo je odkazem na příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy nesmířil s koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu. U kamenné zídky zde kdysi stávala také socha Anny, kterou v 90. letech zničili vandalové. Ve vazbě na úpravy prostranství na Křížovém vrchu a legendu vznikla myšlenka na obnovu kamenné sochy.