Na náměstí je k dispozici 150 parkovacích míst. Podle návrhu, který radnice zvažuje, by byla půl hodina parkování zdarma. Za každou další hodinu by řidiči zaplatili pětikorunu. Město rovněž uvažuje o zavedení celoročních parkovacích karet, jejichž cena by neměla překročit pět set korun. 

Vedení města k těmto úvahám vedou čtyři důvody. Redukce dlouhodobě parkujících vozidel, snížení počtu lidí zajíždějících na náměstí auty, navýšení příjmů v rozpočtu, které by mohly být použity na úhradu nákladů na údržbu náměstí nebo snížení poplatků za komunální odpad. 

„Na vahách stojí dvě věci, zda dát přednost ekonomické stránce nebo, s vědomím ztrát, byť nízkých, nadále upřednostnit živý ruch na náměstí bez regulace parkovacími automaty,“ uzavírá starosta.

Kolik platí řidiči na Svitavsku za parkování
Svitavsko – V malohanácké metropoli budou řidiči možná už brzy za parkování na náměstí platit. V ostatních městech na Svitavsku je zpoplatněné parkování v centrech zcela běžné.

V Litomyšli mohou řidiči zaplatit jak prostřednictvím parkovacích automatů, tak i pomocí parkovacích známek. Cena první hodiny je deset, každá další vyjde na 30 korun. Za celodenní parkování lidé zaplatí stovku.

Základní parkovací známka stojí 300 korun na rok. Platná je pouze v kombinaci s parkovacím kotoučem, na němž je vyznačen čas začátku parkování. Platí maximálně dvě hodiny od času nastaveného na parkovacím kotouči. Rezidenční parkovací známka vyjde na 600 a je určena pro vozidla lidí s trvalým bydlištěm nebo majitelů nemovitostí ve zpoplatněných zónách. Poslední parkovací známka je abonentní. Stojí 5000 na rok a při pořízení není třeba předkládat doklady.

Placené parkování musí řidiči respektovat i v centru Svitav. Opět v kombinaci parkovacích automatů, ročních nebo půlročních parkovacích známek a karet. První hodina parkování vyjde na pětikorunu, každá další hodiny dvakrát tolik. Půlroční parkovací známka stojí 700, roční 1200 korun. Rezidenti mají parkovací známky za polovinu.

Desetikorunu za hodinu parkování zaplatí lidé v historickém centru Moravské Třebové. Rezidenti a vlastníci nemovitostí mají na výběr půlroční známku za 500 nebo roční za 800 korun. Ostatní zaplatí za parkovací karty dvakrát tolik. Občané starší pětašedesáti let mají nárok na padesáti procentní slevu.

Vůbec nejdražší je parkování v centru Poličky. Na náměstí řidiči zaplatí za každou hodinu 30 korun. Roční parkovací karta přijde na 1500, půlroční na 800 a čtvrtletní na 500 korun. Rezidenti zaplatí na parkovném výrazně méně, 600 za rok, 300 za pololetí a 400 za tři měsíce.