V písni pánů Svěráka a Uhlíře se zpívá o náměstí v Jevíčku, kde potkali malou Evičku. Posteskla si na nudu a samotu. Dnes se z ní stala nejkrásnější holka Jevíčka a je právem pyšná na město, ve kterém žije. To je přirozeným středem půvabné oblasti, nazývané pro svou mimořádnou úrodnost Malá Haná.

Historie psaná 750 let

„Doba založení Jevíčka není úplně jednoznačná. Existuje celá řada pověstí, ale je jisté, že Jevíčko existovalo jako slovanská obec již ve 12. stol. Jako město je postavili kolonisté v první polovině 13. stol. V roce 1258 bylo povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. na město královské s Magdeburským právem,“ prozradil mi při natáčení rozhlasového Posvícení kronikář Jevíčka František Plech.

Jevíčko tedy v minulém roce oslavilo 750 let. Při té příležitosti světilo městský prapor s markraběcí stříbrně a červeně šachovanou orlicí vpravo hledící, v modrém poli, se zlatou korunkou a zbrojí (tj. zobákem a spáry). Na prsou má štítek s písmenem „G“ , které značí v novočeštině „J“. „Město má elipsovitý tvar přizpůsobený výspě, na které bylo založeno. Ve svém středu má téměř pravidelné čtvercové náměstí, z jehož koutů se rozbíhají v pravoúhlých směrech ulice. Město mělo též oválné kamenné hradby, které jsou dodnes částečně zachovalé, se čtyřmi branami, kterými vedly přesně dle světových stran na náměstí hlavní silnice,“ dodává kronikář František Plech.

Město se pyšní památkami

K dominantám Jevíčka patří Městská věž, původně gotická stavba, která doplňovala obranný systém města. Byla postavena současně s hradbami a z hradební zdi se do ní také vcházelo. Zvony z blízké zvonice sem byly zavěšeny v roce 1709. Dochoval se z nich ten největší z roku 1509 o váze 1680 kilogramů. Letos oslaví rovných 500 let.

Další zajímavou stavbou, kterou rozhodně nepřehlédnete, je Kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1762 – 1766. Zajímavý je barokní interiér, ve kterém za pozornost stojí socha Pany Marie na hlavním oltáři, přenesená do Jevíčka v roce 1617, původně umístěná v kapli nad hrobkou pánů Žalkovských ze Žalkovic. Nesmím zapomenout ani na renesanční zámek z roku 1559, který nechali vystavět Prokop a Jetřich Podstatští z Prusínovic jako tvrz.
Zajímavé je i nejbližší okolí Jevíčka s gotickým kostelíkem svatého Bartoloměje a s malým hřbitůvkem pro obce Bělá, Zadní Arnoštov a Víska. V blízkosti hřbitůvku se našel střepový materiál z dávné vsi Ursedel, která ve 12. až 13. století zanikla.

V ústavu léčí tuberkulózu

Kousek za Jevíčkem stojí ústav vybudovaný v krásném a stavebně zajímavém slohu, který se zabývá léčbou i mimoplicní tuberkulózy. V letech 1918 – 1926 byla dokončena hlavní budova s lehárnami a její spojení koridory s budovou kuchyně a jídelnami. Brzy se stala léčebna známou nejenom u nás, ale také v zahraničí. V roce 1995 se spektrum poskytované zdravotní péče rozšířilo o další významný obor - léčebnou rehabilitaci, což velkou měrou přispělo k dalšímu rozvoji ústavu a jeho modernizaci.

Při příležitosti oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město královské byl v průběhu července zprovozněn městský okruh Jevíčko. „Okruh si klade za cíl seznámit občany a návštěvníky alespoň s některými úseky bohaté historie města, představit památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem. Tvoří jej sedm stanovišť s informačními tabulemi popisujícími pamětihodnosti v konkrétní lokalitě,“ provedl mě po části okruhu starosta Jevíčka Roman Müller.

„Okruh uzavírá informační tabule s mapou regionu na budově Městského úřadu v Jevíčku na Palackého náměstí. Duchovním otcem rozmístění jednotlivých stanovišť a trasy okruhu je dlouholetý jevíčský turista pan Josef Peka, na textové části spolupracovali Miroslav Šafář, Jan Suchomel, František Plech a Andrea Ulčová,“ dodává starosta Roman Müller.

Okruh pomáhá poznat město

V informačním centru Zámeček je pro zájemce k dispozici tištěný Průvodce městským okruhem Jevíčko. Okruh nás v budoucnu provede náměstím, které se v horizontu několika let změní k nepoznání. Zmizí beton a bude nahrazen kamennou dlažbou, upraví se okolní ulice a změní se i autobusové nádraží. Autobusy tu nebudou dlouho stát, ale spíše jen projíždět. Cestující vystoupí, nastoupí a autobus odjede parkovat mimo centrum. Vznikne pasáž u ulice Kostelní, kde bude veřejné WC. Budova městského úřadu má být do budoucna bezbariérová.

Reprízu rozhlasového Posvícení z Jevíčka si můžete na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice 102,4 FM na Svitavsku, 98,6 FM na Orlickoústecku a 104,7 FM pro Pardubický kraj poslechnout zítra od devatenácti hodin. (Filip Novotný)