Na Baťkově náměstí v Hradci Králové a na náměstí Republiky v Pardubicích budou ve středu od pravého poledne demonstrovat stovky lidí, které se sem sjedou z celých východních Čech. Odboráři očekávají účast kolem 300 lidí na každém shromáždění.

Tisíce dalších státních zaměstnanců se připojí ke stávce přímo na pracovištích. Zapojit se chce zhruba stovka školských zařízení, především školních jídelen, v nemocnicích budou protesty s ohledem na pacienty spíše manifestační. Pracovníci si na klopy například připevní „stávkové“ placky.

„Ve školních jídelnách je situace přímo katastrofální. Jak může někdo lidem, kteří jsou už nyní na hranici minimální mzdy, obratem ruky sebrat deset procent? Však to také kuchařky rozhlásily a rodiče už vědí, že mají dětem přibalit do školy svačinky. Zapojit se do protestů chtějí knihovníci, památkáři a také policisté či hasiči, kteří zrovna nebudou ve službě,“ uvedla předsedkyně hradecké krajské rady odborových svazů Růžena Rýglová.

Vedle demonstrace v Hradci a Pardubicích se mělo původně protestovat ještě na nádvoří areálu Hamzovy odborné léčebny v Luži na Chrudimsku. Zdejší zdravotníci se však nakonec k protestům připojí po domluvě s ředitelem jen manifestačně.

„Budeme podepisovat petici a zdravotníci si mohou na klopy připevnit placky s označenou podporou stávce. Od demonstrace jsme s ohledem na péči o pacienty, kterých tu máme přes pět set, upustili. Kolegy, kteří nebudou ve středu v práci, jsme ale vyzvali k účasti na pardubickém shromáždění,“ řekl odborářský předák léčebny Jaroslav Gála.

Podle odborářů na demonstrace, které začnou symbolicky přesně v 12.05 hodin, dorazí i lidé ze vzdálenějších míst krajů. Svozové autobusy do Hradce pojedou třeba z Jičína či Trutnova.

Podle šéfky Regionální rady odborových svazů na Pardubicku Jany Šauerové stávku podporuje 80 procent zaměstnanců, kvůli obavám o práci bude ale reálná účast pochopitelně nižší.

„Zaměstnavatel mohl nařídit zaměstnancům na středu dovolenou, ale musel by jim to oznámit dostatečně předem,“ podotkla k tomu Rýglová.

Stávkovat? Dobrá. Ale musí se vědět, jak…

Východní Čechy – Stávka vyhlášená na zítřek je podle právníků zcela legální. Její organizace má však celou řadu zásad, které je nutné z hlediska zákona dodržet.
1. Odborová organizace by měla písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři pracovní dny předem, kdy bude stávka zahájena, důvody a cíle stávky, počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.
2. Stávkující by měli zaměstnavateli umožnit přístup na pracoviště.
3. Nesmějí také bránit zaměstnancům, kteří chtějí pracovat, v přístupu na pracoviště a odchodu z něho nebo jim vyhrožovat jakoukoli újmou. O přerušení práce s nimi mohou pouze jednat.
4. Na druhou stranu zaměstnavatel nesmí zaměstnanci bránit v účasti na stávce a trestat ho kvůli ní. Zaměstnanec ovšem nemá za dobu účasti na stávce nárok na mzdu ani její náhradu.
5. Zaměstnanci, který nestávkuje a chce pracovat, ale kvůli stávce nemůže, by zaměstnavatel měl vyplatit náhradu mzdy ve výši průměrného platu.
Někteří zaměstnanci přitom nesmějí stávkovat vůbec, například pracovníci obsluhující zařízení v jaderných elektrárnách, zařízení ropovodů nebo plynovodů, soudci, státní zástupci, vojáci, policisté a zaměstnanci řídící letový provoz. Ozbrojené složky, které nemohou stávkovat, proto naplánovaly protest na 15. prosince.
Velké stávky a demonstrace odborářů v regionu

• 21. prosince 1994
- Výstražná patnáctiminutová stávka v podnicích v celém Česku se uskutečnila na protest proti vládnímu návrhu zákona o důchodovém pojištění. Podle ČMKOS se zúčastnilo 4600 odborových organizací, práci přerušilo na půl milionu odborářů. Akcí na podporu požadavků odborů se zúčastnilo 1 680 000 lidí.

• 4. prosince 2007 – V celé zemi stávkovali učitelé. V Hradci Králové se asi 250 kantorů sešlo na demonstraci na Baťkově náměstí. V samotném královéhradeckém okrese se k jednodenní výstražné stávce připojilo 85 procent základních škol. U středních škol byla podpora stávky podle čísel odborářů kolem 60 procent. Podle údajů z okresů však zavřela nebo výrazně omezila chod sotva polovina mateřských, základních a středních škol.

• 24. června 2008 - Hodinové výstražné stávky proti vládním reformám se v celé zemi zúčastnil téměř milion lidí, z toho asi 300 tisíc zaměstnanců na hodinu přerušilo práci. Součástí byl protest zdravotníků proti reformám tehdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS). V mnoha městech se zastavila doprava. Strojvedoucí mezi 13:00 a 14:15 zastavili většinu dálkových i regionálních vlaků. Jen v hradecké „fakultce“ se do protestu zapojilo 40 procent zdravotníků.