Soutěž je součástí rozsáhlého projektu, který řeší obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Obnova nábřeží podle vybraného návrhu má být dokončena nejdříve na konci roku 2015.

Veřejná, dvoukolová architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013 probíhala od 20. února do 27. srpna. „V prvním kole bylo odevzdáno celkem jednatřicet návrhů, porota z nich v květnu vybrala pět k postupu do druhého kola. Závěrečné hodnotící zasedání poroty se uskutečnilo 20. srpna v Litomyšli," sdělila Petra Hrubošová z Nadace Proměny.

Jasně, střídmě

Vítězný návrh architektů Martina Rusiny a Martina Freie řeší proměnu v Litomyšli vymezením čtyř rozdílných městských prostorů a jejich propojením do jednoho celku. „Různé přednosti samotného nábřeží, břehů Loučné, městského parku u Smetanova domu a ulice Vodní valy se vzájemně doplňují. Návrh byl oceněn porotou zejména pro svoji myšlenkovou čistotu, reflektující v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji," vysvětlila Petra Hrubošová.

Na nábřeží vznikne podle architektů promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. „Těžiště parku je přesunuto na pobytovou louku nad řekou a je obnovena zahradní restaurace s pavilonem," dodala Hrubošová.

Všechny soutěžní návrhy budou od 5. do 31. října vystaveny v zámeckém pivovaru v Litomyšli. V sobotu 5. října se uskuteční vernisáž výstavy za účasti oceněných ateliérů.

(jik)