Inspekční cesty po zdravotnických zařízeních spravovaných Pardubickým krajem završil hejtman Radko Martínek páteční návštěvou svitavské nemocnice. Doprovodili ho předseda zdravotnického výboru Radim Lána, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Leoš Dostál a Karolina Brennerová, která zastupuje kraj v Bruselu.

Hejtman Radko Martínek ubezpečil zaměstnance, že kraj nemá v úmyslu snižovat počet lůžek ani personálu. „Připravovaná koncepce by naopak měla stabilizovat personál a ekonomiku nemocnic, ale také zajistit bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče,“ sdělil Radko Martínek. Uvedl, že systémové změny považuje za základ prosperity krajského zdravotnictví.

Velké rezervy vidí ve spolupráci zdravotnických zařízení. „Měly by se chovat jako celek a vzájemně využívat služeb, které poskytují. Například nemocniční prádelna ve Svitavách má dostatečnou kapacitu na to, aby prala prádlo i pro sousední Litomyšl,“ konstatoval hejtman po prohlídce technického provozu.

Zvýší mzdy

A rezervy spatřuje také v jiných oblastech. „Musíme rovněž získat zpět lukrativní obory, které provozují soukromé společnosti, aby peníze zůstávaly v nemocnicích. Hledáme také cesty, jak donutit pojišťovny, aby dávaly nemocnicím více finančních prostředků,“ nastínil hejtman další nezbytné kroky. Měly by vést ke zlepšení ekonomického výsledku všech pěti zařízení, která nyní vykazují kumulovanou ztrátu celkem tři sta milionů korun.

Na časté dotazy zdravotních sester, kdy dostanou přidáno, odpověděl hejtman, že kraj svůj slib dodržel. Z krajského rozpočtu vyčlenil na mzdy pracovníků ve zdravotnictví téměř sto milionů korun. Uvědomuje si však, jaké napětí panuje mezi zdravotními sestrami, které marně očekávají slibované peníze od ministerstva zdravotnictví. „Již včera jsem předložil premiérovi české vlády podrobnou statistiku, aby viděl, že realita se od slibů ministryně Dany Juráskové značně odlišuje,“ informoval hejtman Radko Martínek o dalších krocích kraje.

Svitavská nemocnice má 281 lůžek, z toho čtyřicet osm pro děti a dvacet tři lůžek následné péče. Na devíti odděleních pracuje 522 zaměstnanců. Komplex se neustále modernizuje. Od roku 2005 probíhá rekonstrukce stravovacího provozu. Do letošního roku do něj investovali 96 600 tisíc korun. V roce 2007 navíc nemocnice získala CT přístroj, Pardubický kraj na jeho nákup přispěl částkou 4600 tisíc korun.

(red)