Do náročné práce se pustili členové Spolku archaických nadšenců, kteří do Trstěnice přenesli unikátní polygonální stodolu z Čisté a nyní ji obnovují. V sobotu se na Mikšíkův statek sjeli řemeslníci z Čech i Polska. Ručně otesávali trámy, vyráběli šindele nebo vázali došky. V polygonální stodole návštěvníci viděli i přípravu hliněného mlatu. "Přijeli za námi studenti z řemeslné školy z Jaroměře, kteří si zkoušejí tesat trámy. Navázali jsme také spolupráci s Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu z Polska. My budeme jezdit k nim předvádět řemesla, která umíme, a oni zase sem. Dnes ukazují pokrývání šindelové střechy," uvedl Matěj Kmošek ze Spolku archaických nadšenců ze Sebranic.

Setkání tesařů u polygonální stodoly se uskutečnilo již podruhé. Práce na obnově stodoly je ještě dost. Nadšenci musí udělat uvnitř mlat, vymazat spáry mezi trámy, ale hlavně pokrýt střechu došky. "V červenci a srpnu budeme sklízet se samovazy pole dlouhoklasého žita. Ze slámy následně navážeme došky. Počítáme, že ještě letos část střechy pokryjeme," dodal Matěj Kmošek. Žito na došky pěstuje spolek na 3,5 hektarech pole. Slámy budou mít na velkou střechu polygonální stodoly dost, ale vázání došků je náročné a nejde tak rychle od ruky. "Šikovný člověk udělá jeden došek asi za pět minut. Méně šikovnému to může trvat patnáct minut," podotkl Matěj Kmošek. Nadšenci se učili výrobu došků tradičním způsobem od řemeslníka ze Širokého Dolu. Lidí, kteří takto dělají došky, v Čechách moc není. Spolek proto počítá, že v budoucnu se tomu bude v polygonální stodole v Trstěnici věnovat.