„Někteří návštěvníci byli opakovanými absolventy, kteří se rádi vracejí a zdokonalují se pod vedením uměleckého řezbáře Františka Malého ml.," uvedl člen spolku Matěj Kmošek.
 

Na ty, co přišli poprvé, čekalo seznámení s různými druhy dřeva a řezbářskými nástroji. Naučili se zde navrhnout a vyřezat reliéf podle vlastní fantazie a vydlabat misku či lžíci. Pokročilejší řezbáři již zvládli vyřezat figurky do betlému nebo i různá zvířata.
 

Účastníci kurzu, kteří dorazili s "holýma rukama"
a neměli vlastní nářadí, nemuseli zoufat. Veškeré vybavení jim zde ochotně zapůjčili a mohli si tak vyzkoušet, jak se s ním při vyřezávání pracuje. Přítomný lektor také rád poradil, jaká dláta jsou na určitou práci vhodná a jak se o ně starat.