Podle kronik pochází pranýř z Křenova z roku 1732. A letos po 289 letech byl odborně zrestaurován.

Odborné restaurátorské práce provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík ze Svratky. „V majetku obce jsou další kulturní památky, a to kaple sv. Isidora, sousoší Madony, které jsou v současné době předmětem restaurátorských prací. Pro letošní rok zastupitelé obce odsouhlasili uvolnění téměř dvě stě tisíc korun z rozpočtu obce na záchranu těchto vzácných kulturních památek pro budoucí generace,” sdělil starosta Jaroslav Štefl.

Celková částka za restaurátorské práce a umístění pranýře na původní místo v nově zbudovaném středu obce činí devadesát osm tisíc korun. Zhruba třicet osm tisíc korun uhradila obec Křenov ze svého rozpočtu a šedesát tisíc činila dotace z programu obnovy kulturních památek.

Pranýř bylo místo hanby, ponížení a utrpení. Měl podobu dřevěného sloupu, klece, později kamenného sloupu. Lidé k němu byli přivazováni řetězy a byli odevzdáni okolí, které je mohlo hanobit, např. pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. K této potupě byly většinou odsuzovány hádavé ženy a nepoctiví obchodníci a řemeslníci. Také se zde mohlo mučit.