Dělníci opraví pouze malý bazén. Zastupitelé se totiž na počátku roku rozhodli, že práce na opravě bazénu zatím zastaví. Původní velký projekt rekonstrukce a úprav celého areálu za necelých 90 milionů korun měla spolufinancovat z jedné třetiny Evropská unie. „Projekt jsme zrušili. Reagujeme tak na hrozby, vyplývající z hospodářské krize,“ uvedla Zuzana Pustinová ze svitavského městského úřadu. Letos se však provozovatelé koupaliště pustili alespoň do úprav malého dětského bazénu. Tu dříve zamýšlený projekt nezahrnoval. Zaplatí ji z vlastních prostředků. Cena vstupného zůstane pro letošní rok beze změny.