Radní připravili projekt na využití Knížecí louky v blízkosti zámku. Proměna začne už příští týden.

„Několikahektarové území se nejpozději napřesrok stane největší rekreační plochou ve městě," potvrdil Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje Moravské Třebové. Areál bude přímo navazovat na zámek a centrum města.

Jako první začíná město připravovat biocentrum. Podle Miroslava Netolického vzniknou na okraji louky čtyři tůňky pro rozmnožování obojživelníků. Ty společně s nově vysazenou zelení umožní rozvoj živočišných i rostlinných druhů mokřadního a vodního typu.

Plánovaná parková zeleň pohledově zastíní hlavní silniční tah městem. V lokalitě tak vznikne příjemné místo například pro pořádání pikniků. Lidé budou moci sledovat život vodních živočichů nebo zkoumat luční rostliny.

Pro aktivnější trávení volného času poslouží dvoukilometrová cyklostezka ve tvaru osmičky s přemostěním přes potok. Projekt počítá i se sportovním hřištěm s umělým povrchem pro dvě základní školy, které sídlí v centru města, i s revitalizací řeky Třebůvky. „Všechno by mělo být dokončené příští rok, hřiště možná až v roce 2015. Bude záležet na rozpočtových možnostech města," vysvětlil Miroslav Netolický.

Revitalizace Knížecí louky by měla stát kolem patnácti milionů korun. Na zřízení biocentra radní počítají necelé tři miliony korun, na cyklostezku šest milionů korun a na úpravy zeleně s pořízením mobiliáře dva až tři miliony korun. Vyčištění koryta Třebůvky odhadují na šest set tisíc korun. Na realizaci projektu využijí dotace.

(kk, čtk)