Návrh kříže pro hřbitov v Poličce vytvořil akademický sochař Petr Váňa, který je také autorem repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Pro Poličku navrhuje kamenný kříž se sochou Ježíše Krista.

"Zastupitelstvo města s návrhem souhlasí. Předpokládané náklady na pořízení a umístění Kříže jsou odhadované na 1,5 milionu korun. Záměr by byl realizován během letošního a příštího roku," uvedla mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Iniciátorka projektu Marie Hamanová zároveň nabídla poskytnutí finančního daru ve výši 400 tisíc korun. Zastupitelé schválili finanční dar 200 tisíc korun a navýšili finanční podíl města Poličky. Podílet se na realizaci nového kříže chce i poličská farnost.

Výška kříže bude zhruba 270 cm a šířka 192 cm, materiálem je bílý mramor. Spodní hrana kamene je umístěna zároveň s terénem. Vybráno bylo umístění na křížení cest vpravo od hlavní komunikace částečně pod korunou vzrostlého stromu.

„Mám to před očima a věřím, že velikost kříže je správná a místo je vybrané opravdu dobře. Byla krásná ta chvilka shody a souhlasu všech, jak jsme se na místě potkali. To svědčí o tom, že jsme byli v tu chvíli tím pohledem osloveni a dokázali jsme si to představit všichni,“ řekl akademický sochař Petr Váňa. Návrh kříže je koncipován do volného prostoru, kde bude dostatečný odstup.

"Mým záměrem je vytvořit sochu Vzkříšeného Krista, ne Krista umírajícího. Tato socha je odkaz na vizi, na slova Krista o vzkříšení. Socha je reliéfní postava, vystupující z bloku mramoru. Svatozář kolem hlavy Krista je průhledem skrz kámen na oblohu. Vyzlacen je vnitřek průhledu. Jako materiál bych rád použil bílý řecký mramor. Je to velice trvanlivý krásně bílý materiál," přiblížil návrh Váňa.

Celý kříž bude sestaven ze tří bloků kamene. Před i za křížem navrhuje sochař umístit několik desek dlažby, tak jako cestu, která prochází dál. "Postavu Krista bych chtěl v kameni vytesat jako figuru, částečně stylizovanou v některých křivkách. Sochu Krista v tomto názoru jsem vloni vyřezal do dřeva pro nový kostel Krista Spasitele v Praze na Barrandově. V tomto bych chtěl na vizi sochy na téma Krista na kříži pokračovat,“ doplnil Váňa.

Akademický sochař Petr Váňa navrhl pro hřbitov v Poličce velký mramorový kříž.Akademický sochař Petr Váňa navrhl pro hřbitov v Poličce velký mramorový kříž.Zdroj: Město Polička