Aeroklub již nyní nabízí studentům možnost pořízení leteckého průkazu, ale není schopný zajistit výuku většího množství studentů. Jednou z variant je po vzoru technických lyceí zaměřených na letectví, která fungují například ve Francii, vytvoření samostatné třídy zaměřené na letectví.

„Aeroklub navazuje spolupráci jak s gymnáziem, tak vojenskou školou. Naším cílem je rozšířit možnosti leteckého výcviku v kraji,“ uvedl k tomu Martin Netolický. První možností je podle hejtmana vytvoření kroužku, který by ukázal, jaký je reálný zájem o tento druh vzdělávání. Druhou, složitější a časově náročnější variantou je vytvoření nového studijního oboru při gymnáziu. „Musíme jasně definovat, co bychom od nového oboru očekávali, a co by absolvent měl zvládat. Není to jednoduchá záležitost, jelikož by se jednalo o obor, se kterým nemáme žádnou zkušenost. Mohli bychom využít kontaktů v partnerském regionu ve Francii, kde fungují letecká lycea,“ přiblížil Martin Netolický. „Na počátku příštího roku chceme spustit náborovou akci na letecký kroužek, jehož garantem bude jeden z nejlepších světových leteckých akrobatů Martin Šonka, který se v Moravské Třebové dlouhodobě připravuje,“ upřesnil hejtman.

Martin Šonka, který byl jednání na gymnáziu přítomen, debatu o vzniku samostatného oboru vítá a nabízí přímou pomoc při vedení praktického výcviku. „Jediná střední škola, která nabízí vzdělávání spojené s letectvím je ve Vodochodech, avšak jedná se o vzdělávání bez maturity. Vznik nového maturitního oboru by udělal z moravskotřebovského gymnázia unikátní školu v rámci celé České republiky. Pokud bychom obor dokázali odstartovat, získáme studenty z celé republiky,“ uvedl Martin Šonka.

Aeroklub Moravská Třebová je majitelem a provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště ve Starém Městě. Hlavní činností aeroklubu je sportovní a rekreační létání a parašutismus včetně zajištění leteckého výcviku a pořádání sportovních akcí.