„V současné době lesníci počítají s vykácením asi třiceti stromů napadených kůrovcem. Práce budou trvat do konce příštího týdne,“ sdělil mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.

Místo je označené páskou a opatřené cedulemi se zákazem vstupu. Vzhledem k tomu, že jsou v lokalitě dvě turistické stezky, prosí lesníci lidi o opatrnost. Úsek je totiž kvůli hustému porostu nepřehledný.

Nejedná se o první kácení v lokalitě. Již na podzim tady zněly motorové pily. Tehdy padly k zemi hlavně jasany, které byly napadené parazitickou houbou. Lesníci vloni pokáceli desítky stromů. Počítají ovšem i s výsadbou nových stromů. Na Černé hoře vysadí 6500 listnáčů, především duby, buky, jilmy a třešně.