Burza škol ve Svitavách následovala po burzách v České Třebové a Chrudimi. Jako už několik let ji pracovnice IPS Kontaktního pracoviště Svitavy Karolína Machálková a Jana Němcová připravily ve Fabrice. Burzu zahájil ředitel kontaktního pracoviště Jan Tesař. Navštívil ji vedle dalších představitelů veřejného života i starosta města David Šimek.

Při fotografování burzy jsem se zastavil u několika stánků i hloučků diskutujících dětí s rodiči, nebo výchovnými poradci. Překvapil mě zájem dětí a snaha za každou cenu si vybrat to nejlepší, co burza nabízí. A bylo z čeho vybírat.

Informace tady nabízelo 48 škol a 4 zaměstnavatelé. Úroveň vystavovatelů je rok od roku vyšší a vyšší a dá se srovnat s některými nabídkami vystavovatelů velkých veletrhů. Nechyběly zde projekce na počítači, televizní obrazovce, pohybující se reklamní plakáty i trenažery, o které byl největší zájem, dokonce i z řad děvčat.
Mňamkou – dobrotami a sladkostmi lákaly žáky opět školy se zaměřením pekař, cukrář, kuchař a číšník.

Zaujala mě dvojice žáků ze střední školy obchodu, řemesel a služeb ze Žamberka s paní učitelkou, kteří fundovaně informovali rodiče, výchovné poradce i žáky o možnostech jejich školy včetně volnočasových aktivit dětí. Obdivoval jsem, jak všichni, celý den na nohách a bez odpočinku, plnili svůj náročný úkol na burze. A tak podobně to probíhalo u všech stánků. Burzu letos navštívil rekordní počet návštěvníků, a to 1750.

Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, členka rady pro školství, kulturu a památkovou péči napsala v Atlasu školství pro školní rok 2014 – 2015: „Přeji vám, abyste si z různorodé nabídky našich středních škol vybrali obor, který budete studovat s láskou a opravdovým zaujetím, aby jste jednou mohli dělat práci, která vás bude nejen bavit a která vás i uživí…"

A to byl taky jeden z cílů svitavské burzy.

KAREL NETOLICKÝ