V letošním roce se konečně podařilo „prolomit“ hranici sta účastníků, konkrétně to bylo sto osm cyklistů a cyklistek všech věkových skupin převážně ze Svitav. Přijela i početná skupina ze Strakova, zastoupen byl Hradec nad Svitavou, Pomezí a Brno. Na start dorazilo 73 dospělých a 35 dětí. Naprostá většina účastníků zvolila dvacetikilometrovou trasu, která je zavedla ze Svitav přes Lačnov do okolí Opatova a přes Opatovský les směrem k Mikulči. Čtyřicetikilo­metrovou trasu zvolilo dvacet účastníků a jejich cesty vedly taktéž přes Opatovský les až k Janovu a zpět do Svitav. Nejnáročnějších 60 kilometrů přijalo jako výzvu sedmnáct účastníků a cesty plné bláta a kaluží směřovaly jejich putování nejdříve do Opatova, dále přes Opatovský les až do Janova, okolo „větrníků“ na Brlenku a přes Javornický hřeben až k Mikulči a zpět do Svitav.

Opravdu originálně „Bloudění“ pojala ekipa šesti strakovských žen, které po dlouhé a intenzivní poradě vyrazily z domovské obce a kontrolní body projížděly naprosto nahodile a postupně dojely do Svitav vybaveny nejen maskotem, týmovými dresy, ale i něčím dobrým a sladkým v uzlíčku. Hlavní podíl na spokojenosti všech účastníků mělo počasí, které za poslední týdny ukázalo v neděli svoji přívětivější tvář a všechny obdařilo sluníčkem a teplem, a tak všem šlapání do pedálů „chutnalo“ o to více. A za rok zase nashledanou na kolech.

Pavel Křivka