Spokojen s rychlostí odbavení byl projektant Josef Findejs z Poličky. "Jsem lajdák," řekl projektant při odchodu z finačního úřadu. Čekal, že to bude horší. Zaregistrovat se šel pouze hostinský Jan Tlustý z Poličky. Neuvědomil si, že si chvíli počká, protože od rána stál u hlavní pokladny zhruba desetimetrový zástup lidí. Ušetřit chtěl Rostislav Voldauf ze Svitav, proto dnes podával opravnou žádost: "Jinak mám 19. března formuláře podané, zaplacené a vyřízené," konstatu0je svitavský podnikatel který podniká v poskytování technických služeb. Společné zdanění naposledy využil manželé Vojtovi z Karle. "Je výhodné pro rodiny, kde je žena na mateřské dovolené, což je náš příklad," dodal mladý muž. Daňoví poradci nestíhali zpracovávat doklady. "Odevzdal mi daňové přiznání až v pátek. A je to poprvé, jinak podávám vždy s předstihem," omluvně říká majitel topenářské a instalatérské firmy Josef Bárta z Oldříše. Zedník Jiří Bém zaplatil daně a spokojeně odcházel na stavbu. Odbavený byl rychle a bez průtahů.

Ing. Jan Charvát, ředitel Finančního úřadu ve Svitavách:

Během dnešního dne, zejména však během dopoledne, přišlo hodně poplatníků. Byli jsme připraveni, zvládli jsme to bezproblémově.

Poplatník, jemuž daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nezpracovává a nepředkládá daňový poradce, může pro splnění termínu využít některou z těchto možností:

- doručit přiznání nejpozději 31. 3. 2008 osobně na finanční úřad

- poslat přiznání poštou (podací razítko pošty musí být 31. 3. 2008)

- poslat přiznání přes Internet (finančnímu úřadu musí být doručeno 31. 3. 2008).

Obecné prodloužení termínu pro podání daňového přiznání neexistuje.

Počet opožděně podaných daňových přiznání je nemožné odhadnout.

Elektronické podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob využívají poplatníci velmi málo - k dnešnímu dni máme dvě takto podaná přiznání za rok 2007.

Zdaleka ne všichni poplatníci mají svoje přiznání vyplněno kompletně a správně, včetně doložených příloh a dalších dokladů. Správci daně poplatníkům poradí a pomohou, samozřejmě v rámci časové kapacity, která se s blížícím termínem 31. 3. 2008 snižuje - poplatníkovi, který přijde na finanční úřad s předstihem, se může správce věnovat delší dobu.

Nejsem si vědom žádného incidentu. Děkuji tímto zejména těm poplatníkům, kteří podali svá daňová přiznání s předstihem a tím přispěli k rovnoměrnějšímu a bezproblémovému průběhu.