Jedním z důvodů je místo u bývalého pivovaru, které je navrženo do budoucna jako prostor pro postavení bytů. „Zjistilo se, že je větší poptávka po rodinných domcích, k tomu se však postupně přidala další místa, takže se jedná přibližně o čtrnáct lokalit pro případné změny. Dále je potřeba zakreslit jižní trasu uvažované rychlostní komunikace R 35,“ poznamenala k probíraným a navrhovaným změnám v územním plánu Marcela Kubešová z městského úřadu.

Firma Brück Zámrsk koupila asi dvacet hektarů pozemků v blízkosti silnice I/35 a požádala o změnu územního plánu města, neboť se již nejedná o katastr Zámrsku. „Rychlostní komunikace R 35 se stane nejen pro město určitým limitem. Každá obec, které se komunikace dotkne, bude muset mít aktualizovaný územní plán. To bude aktuální záležitost za několik let. V poslední době pomáhala radnice s pořizováním a vyřizováním nových územních plánů v případě asi dvaceti obcí kolem Vysokého Mýta,“ dodala Marcela Kubešová.

Dalším místem, které je „ve hře“ při případných změnách územního plánu města, je Mlynský potok na okraji města při výjezdu k Zálší. O využití tohoto místa se stále debatuje, jako například na posledním předletním veřejném zasedání zastupitelstva. Buď vzniknou na místě rodinné domky, nebo se bude stavět vyšší zástavba. Na zářijové jednání městského zastupitelstva má přijít firma, jež má zájem o výstavbu, s podklady (pohledy, fotografie apod.), jak si zastupitelé vyžádali, aby posoudili a zhodnotili, do jaké míry by případná výšková zástavba poškodila panorama města.

Také ve Chocni řeší záležitosti související s připravovanou komunikací R 35, především řešení přivaděčů. Stavba rychlostní komunikace tedy ovlivňuje řadu dalších navazujících katastrů obcí. Územní plánování obcí v okolí Chocně zasáhla příprava výstavby páteřní komunikace v různém stadiu. „V případě Chocně je nyní nový územní plán už v závěrečné fázi schvalování. Přivaděč k R 35 je prozatím dostatečně řešen plánovaným obchvatem Chocně na severozápadní straně města,“ říká místostarosta Ladislav Valtr. Oceňuje prozíravou práci někdejšího starosty Jana Čulíka, který se již jako současný radní o nový územní plán města významně zasloužil. „Územní plány jsou však základním dokumentem a jako takové nemohou řešit vše detailně. Proto i napojení přivaděče na náš plánovaný obchvat bude muset být projekčně dotaženo,“ upozorňuje Valtr. Předpokládá, že konečné řešení bude upřesněno až v rámci vlastní projektové dokumentace této stavby. Nový územní plán Chocně je tedy v tomto ohledu dobře připraven.