„Nikdo neví dne ani hodiny, kdy bude potřebovat nemocniční léčbu,“ říká předseda správní rady nadace František Plíva, proč se rozhodl peníze darovat. Nemocnice částku použije na stavební úpravy kolem nového tomografu. František Plíva věří, že inspiruje druhé, aby více mysleli na svou nemocnici: „Snažím se probudit lidi k tomu, aby považovali nemocnici za svou. Obě strany by si měly vzájemně pomáhat.“

(mag)