Zapojil se do projektu pardubického sdružení Most pro lidská práva Dobrý den, sousede! Předává svým českým sousedům drobné dárky, které symbolizují jak jejich rodnou zemi, tak i zmíněné znamení. „Potěšilo by mne, kdybyste zelený čaj vypili spolu se svou rodinou a přáteli v klidu. Budu mít radost, když přitom v dobrém vzpomenete lidí, kteří přišli zdaleka a žijí v míru vedle vás,“ zdůrazňuje Sony v dopisu obdarovaným potřebu vzájemné úcty a respektu.

Na rozdíl od Čechů, kteří k myším láskou zrovna neplanou, pokládají Asijci toto znamení za šťastné. Vycházejí přitom z tradiční představy, že kde jsou myši, tam je i hojnost potravy. Lidé narození v tomto znamení mají být velmi činorodí a praktičtí. A podnikavý Sony je toho důkazem.

Do tehdejšího Československa přišel studovat v roce 1985. „Byl jsem mladý, ničeho jsem se nebál,“ říká Sony srozumitelnou češtinou, i když je pro něho stále složitým jazykem. Za nejtěžší považuje gramatiku tolik odlišnou od jeho mateřského jazyka. Proto Most pro lidská práva pořádá pro Vietnamce jazykové kurzy češtiny.

„Zejména drobní prodejci si stále více uvědomují, že znalost našeho jazyka je neocenitelnou výhodou zejména v kontaktu s úřady, ale i se zákazníky,“ říká Milan Daniel z organizace Most pro lidská práva.

(mag, zr)

 

Tisková zpráva

Svátek lunárního nového roku, který je podle čínského kalendáře věnován znamení Myši, oslaví dne 7. února v kraji 27 Vietnamců. Velkou část této skupiny - 12 účastníků - tvoří Vietnamci ze Svitav, 7 z Pardubic, 3 z Chrudimi a Hlinska a po jednom z Chrasti a ze Skutče. V rámci projektu pardubického sdružení Most pro lidská práva "Dobrý den, sousede!", předají svým českým sousedům drobné dárky, které budou symbolizovat jak jejich rodnou zemi, tak i zmíněné znamení. Doprovodí je krátkým dopisem, ve kterém obdarovaným zdůrazní potřebu vzájemné úcty a respektu.

Na rozdíl od Čechů, kteří k myším láskou zrovna neplanou, pokládají Asijci toto znamení za šťastné. Vycházejí přitom z tradiční představy "kde jsou myši, tam je i hojnost potravy". Lidé narození ve znamení myši mají být velmi činorodí a praktičtí.

Akce chce napomoci prolomení přehrady mezi lidmi, kteří u nás žijí často i desítky let, a jejich českými sousedy. Most pro lidská práva pořádá pro Vietnamce i jazykové kurzy češtiny. Zejména drobní prodejci si stále více uvědomují, že znalost našeho jazyka je neocenitelnou výhodou zejména v kontaktu s úřady, ale i se zákazníky. Milan Daniel

 

Most pro lidská práva každé úterý ve Svitavách

Chtěli bychom Vás informovat o akci Dobrý den sousede, kterou pořádáme společně s vietnamskými podnikateli ve Svitavách ve dnech 5. - 6. února 2008. Využili jsme oslav Nového roku Myši podle lunárního kalendáře k tomu, abychom pomohli vietnamským obchodníkům učinit přátelský krok směrem k občanům města Svitavy. Vietnamští podnikatelé budou svým stálým zákazníkům a sousedům v okolí jejich bydliště předávat košíčky s překvapením a přátelským dopisem.

Akcí si slibujeme zvýšení povědomí o vietnamských kulturních zvyklostech a navázání přátelského kontaktu mezi vietnamskými obchodníky a obyvateli města Svitavy. Tento projekt je zaměřen na integraci cizinců do české společnosti.

V rámci akce se nám také podařilo probudit komunitní cítění Vietnamců ve Svitavách, 6. února budou slavit svůj Nový rok všichni společně a to přesně v 18:00 hod. = v přelomovém čase Nového roku podle časového pásma ve Vietnamu.

Sdružení Most pro lidská práva z Pardubic navázala spolupráci s vietnamskými podnikateli ve Svitavách díky činnosti Mobilních poraden ve Svitavách. V rámci tohoto projektu, který je financován Evropským hospodářskám programem Norska, Islandu a Lichtenštějnska dojíždí do Svitav jednou za čtrnáct dní v úterý pracovník organizace a poskytuje cizincům poradenské a asistenční služby.

Most pro lidská práva úřaduje za ochotné podpory města Svitavy v prostorách Velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu: T.G.Masaryka 35, 568 11 Svitavy. (Út.: 9-11.hod.)

Do budoucna se také obyvatelé města Svitavy budou moci lépe domluvit s vietnamskými prodejci. Od března otevíráme kurz Češtiny pro cizince ve Svitavách. Kurz je otevřen na vlastní žádost vietnamských obchodníků. Kateřina Tomášová