„Naším cílem je rozšíření a modernizace stávajících expozic, včetně provedení nezbytných stavebních úprav v celém objektu. Ty zahrnují nové podlahy, opravu zázemí a pokladny, zajištění bezbariérovosti, opravu elektroinstalace a dalších sítí. Stavební práce by měly začít na konci letošního roku. Nové expozice si návštěvníci budou moci prohlédnout v roce 2025,“ uvedl místostarosta Miloš Mička.

Během oprav muzejníci zavřou veškeré expozice, a to včetně kinosálu. Po nezbytně nutnou dobu budou kanceláře z muzea přestěhovány na zámku.

„Díky projektu zajistíme důstojné zázemí pro množství zajímavých exponátů, které se v současné chvíli nacházejí v depozitáři muzea a nejsou pro veřejnost přístupné," dodal místostarosta Václav Dokoupil. Při rekonstrukci musí stavaři zachovat vnější historický vzhled muzea. Po opravách vzniknou moderní expozice a zázemí pro návštěvníky.

Celkové náklady na rekonstrukci muzea dosahují 80 milionů korun. Osmdesát procent nákladů ale město pokryje z evropské dotace.