Kromě zajímavých informací zahrnuje kniha také texty, jež jejich pisatel inzeroval jako nevážná hospodská vyprávění. I tato pojednání však obsahují mnoho cenných postřehů. Kapustova kniha, z níž čiší intimní vztah k městu a jeho životu, je v mnohém výjimečná.

Na jedné straně je napsána se značnou erudicí, s velkým nadhledem a na vysoké literární úrovni, na straně druhé velmi čtivě a přívětivě zasvěcuje do tajů dávné i nedávné minulosti a může tak čtenáři pomoci k orientaci v současném spletitém dění (například v problematice polistopadového přehodnocování dosud nedotknutelných kulturních a politických ikon).

(zm)